Skip to main content

Videonovērošana

Jūs noteikti beiži sev uzdodiet jautājumus:

  • Kā palielināt darbinieku un īpašuma drošību?
  • Kā efektīvi pārraudzīt īpašuma perimetru?
  • Kā kontrolēt savus darbiniekus?
  • Kā mazināt savus zaudējumus?

Kā atbildi šiem jautājumiem mēs iesakām - kopā ar apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas sistēmām uzstādīt arī video novērošanas sistēmu.

Izmantojot objektā uzstādīto video novērošanas sistēmu, ir iespējams gan attālināti sekot līdzi tam, kas notiek īpašumā, gan veidot video ierakstus gadījumiem, ja nepieciešams veikt video analīzi, gan darbinieku kontroles nolūkos, gan izvērtējot objekta drošību.

Ja objektā uzstādītā video novērošanas sistēma tiek saslēgta kopā ar apsardzes sistēmu, tad šādā gadījumā, brīdī, kad tiek saņemts trauksmes signāls no konkrētā objekta, operators paralēli saņemtās trauksmes apstrādei pieslēdzās Jūsu objekta video novērošanas sistēmai un ātrāk var konstatēt trauksmes nostrādes iemeslus. Līdz ar ko, trauksmes signāls tiek apstrādāts ātrāk, ērtāk un racionālāk, jo operators tieši spēj noteikt iemeslu, kapēc ir nostrādājusi trauksme un nepieciešamības gadījumos nekavējoties tiek piesaistīti nepieciešamie papildspēki.

Objektā uzstādītā video novērošanas sistēma palīdz izvērtēt radušos zaudējumu iemeslus, līdz ar ko palīdz novērst šo zaudējumu rašanās riskus.